Aankoop

 

Aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding geeft zekerheid Aankoopbegeleiding door een opmerkzaam makelaar zorgt voor een afweging gestoeld op feiten en een weloverwogen keuze. Meestal betaalt dat zich ruimschoots terug, zeker als het gaat om bijzondere objecten waarbij specialistische kennis een verschil kan maken. Samen doorlopen we vier fases.

1. INFORMEREN EN ORIËNTEREN

We verdiepen ons in uw woonwensen en behoeften. Na de inventarisatie oriënteren we ons op het aanbod en stellen we een lijst van woningen samen om te bezichtigen. We coördineren de afspraken, vragen akten en kadastrale gegevens op en rechercheren bij gemeentelijke instellingen. Tijdens de bezichtigingen kunt u ons gebruiken als vraagbaak. Wij geven u alle ruimte om te bezichtigen en zullen alert met u meekijken en de zaken die ons opvallen bespreken.

2. ADVISEREN

U kunt van ons een alerte houding tijdens en na de bezichtiging verwachten. Wij zijn waakzaam en dragen zorg voor inzicht in en advisering over de volgende zaken: het grote geheel en de details; de bouwkundige en onderhoudsstaat; de courantheid en geschiktheid; ontwikkeling van de buurt en vergelijking met andere woningen; juridische en fiscale aspecten. 

3. ONDERHANDELEN

Is uw interesse gewekt, dan adviseren we inzake de onderhandelingsstrategie. Een bedachtzame strategie bij onderhandeling staat vaak garant voor een gunstige uitkomst. Als het tot een bieding komt, formuleren we de bijbehorende condities. 

4. AFRONDEN

Is er een overeenkomst bereikt dan hebben we aandacht voor een goede afwikkeling. We bevestigen de wilsovereenkomst, assisteren bij de formulering van de koopovereenkomst en de ondertekening, controleren de voortgang, sturen derden aan en staan u terzijde bij de eindinspectie en de juridische overdracht bij de notaris.

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De makelaar als poortwachter

Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?

We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bel ons voor een afspraak.

Partners Makelaars

Burgemeester de Bruijnstraat 1

7006AT Doetinchem

tel: +31 (0) 653722795