Verkopen

 

1. BEOORDELEN EN POSITIE NEMEN

We bekijken grondig voor welke doelgroep het object relevant is en stellen sterkten en zwakten vast. Een bezoek ter plaatse geeft ons inzicht in de bouwkundige staat, het onderhoud, het afwerkingsniveau, de ligging en eventuele gebreken of erfdienstbaarheden. Daarnaast slaan we acht op de geschiedenis, architectuur en alle andere zaken die de woning karakter geven. Tot slot geven onderzoeken, bijvoorbeeld naar het aanbod van de markt en de prijsontwikkeling, een goed beeld van het object.

Alle zaken bij elkaar bieden inzicht om de positie te bepalen, de doelgroep te specificeren en de vraagprijs te formuleren.

2. PUBLICATIE

Zorgvuldig plannen we de volgende activiteiten:

het maken van een professionele fotoreportage, inspirerende teksten en goede digitale plattegronden;

het sturen van een bericht naar de actieve zoekers in ons bestand; het opnemen van contact met zoekers die zouden kunnen zorgen voor een match; het plaatsen van het pand op Funda.

3. BEZICHTIGINGEN EN CONTACT

Met geïnteresseerden plannen we bezoeken die door ervaren makelaars worden begeleid.

Voorafgaand krijgt u tips voor een optimale presentatie, eventueel met hulp van een verkoopstyliste.

Na het bezoek stellen wij u op de hoogte van de eerste indruk en bevindingen en houden we de vinger aan de pols bij geïnteresseerden.

Wanneer het tot een bieding komt, adviseren we u over de verkoopprijs en voorwaarden.

Wij zijn er om uw belangen te behartigen.

4. KOOPOVEREENKOMST SLUITEN

Als de prijs en condities overeengekomen zijn, leggen we de afspraken vast in de koopovereenkomst.

We besteden hier aandacht en tijd aan en elimineren onaangename verrassingen of onduidelijkheden.

Na de ondertekening zorgen we dat de notaris de leveringsakte kan opstellen, die door ons vervolgens zorgvuldig gescreend wordt op onvolkomenheden.

Bij de eindinspectie van de woning en de juridische overdracht, staan we u terzijde.

Marketing ondersteuning

De juiste aandacht maakt bijna elk object verkoopbaar. Wij hebben inzicht in de plekken waar de doelgroep zich bevindt en de kanalen en middelen die zij gebruikt. We beoordelen samen welke kanalen worden ingezet.

We bieden veel mogelijkheden.

Basispresentatie:  

Voor elk object bieden we een voortreffelijke presentatie. 

Fotoreportage:

Een professioneel fotograaf adviseert u over het zo optimaal mogelijk presenteren van uw woning. Hierna wordt een uitgebreide fotoreportage gemaakt. Het grote aantal van 25 tot 30 foto's geeft uw woning een hogere positie in de zoekresultaten op Funda.
 

Brochure

Met zorg en aandacht schrijven we een wervende tekst en maken we een prettig ogende brochure.

Plattegronden:

We zorgen voor digitale plattegronden en een meetcertificaat voor in de brochure.

Uw woning wordt ingemeten conform NEN 2580.

Bord:

Indien gewenst plaatsen we een stijlvol bord voor uw woning. 

Extra aandacht:

Voor sommige objecten is extra aandacht wenselijk. Hiervoor staan ons veel middelen ter beschikking. Aan deze middelen zijn kosten verbonden, maar ze brengen ook profijt. Bijkomend voordeel: een woning met veel extra beeld of materiaal eindigt hoger (of zelfs bovenaan) in de zoekresultaten op Funda.

Verkoopbegeleiding

U kunt van ons verwachten dat wij ons optimaal inzetten voor de verkoop van uw woning, villa of landgoed.

Wij hanteren daarvoor deze succesvolle werkwijze:

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De makelaar als poortwachter

Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven.

Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme.

Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?

We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u nog vragen? 

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak en waardebepaling.

Team Partners Makelaars LLP

Heilige Huisjes 15

6905AA Zevenaar

tel: +31 (0) 653722795